Nyilatkozat koronavírus fertőzések elleni védekezésről

Jelentkezésem elküldésével kijelentem, hogy

 

Nem észleltem magamon koronavírussal kapcsolatos tüneteket.

Nem találkoztam az elmúlt 14 napban olyan személlyel, akiről kiderült, hogy koronavírussal fertőzött.

Nincs tudomásom arról, hogy családomban, szűk ismeretségi körömben van koronavírussal fertőzött.

Nem találkoztam olyan személlyel, aki karanténba helyezett területről érkezett.

Nem jártam külföldön az elmúlt 14 napban.

Hozzájáruló nyilatkozat

– személyes adatok kezeléséhez –

 

Jelentkezésem során önkéntesen megadott nevem és adataim alapján, mint cselekvőképes nagykorú személy (továbbiakban: „Érintett”) jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a Humán-Társ Személyzeti Tanácsadó Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 20 09 067065, adószám: 13614232-2-20) , mint adatkezelőnek (továbbiakban: „Adatkezelő”) kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Munkaerő-közvetítési célok megvalósulásáig felhasználja, kezelje, jogszabályi kötelezettség esetén illetékes hatóságoknak bejelentse, továbbítsa.

Előbbiek körében hozzájárulásom különösen az Adatkezelő alábbi

Munkaerőközvetítés

céljából

Önkéntes hozzájárulás

jogalap

A kezelt adatok: Név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím

érintett adatokra körére – fajtája, jellege

személyes adatokat az adatkezelő maximum 6 hónapig

tárolja

 

vonatkozó adatkezelésére, valamint ezzel összefüggésben az Adatkezelő által létrehozott, generált információkra, adatokra

is értendő.

Jelen okirat aláírásával tudomásul veszem az alábbiakat:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22.§-ai, valamint a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem postai úton, személyesen az Adatkezelők központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve az Adatkezelő információs telefonszámán, e-mail címén.
 • Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik.

 

Kijelentem, hogy a jelentkezéskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A fentiek értemében hozzájárulok a munkaerő-közvetítés teljesítéséhez és a közvetítés utáni jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezeléshez. 

 

Készült 2 példányban: 

 

1.sz. pld. Érintett (a nyilatkozat letölthető)

2.sz. pld. Humán-Társ Személyzeti Tanácsadó Szolgáltató Kft.

 

 

 

Továbbá a munkaerő-közvetítés teljesítése céljából kifejezett hozzájárulásomat adom a 2. oldalon található nyilatkozathoz.

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Adatkezelés célja:

A Humán-Társ Személyzeti Tanácsadó Szolgáltató Kft. a Tungsram Operations Kft. számára betanított munkás munkakörökre munkavállaló-jelölteket keres Munkatárs Közvetítése szolgáltatás nyújtásaként. A szolgáltatáshoz szükséges a jelöltek személyes adatainak kezelése és továbbítása Tungsram Operations Kft. részére.

Az érintett (jelölt)

Neve: a jelentkezés során megadottak szerint

Születési hely, idő: a jelentkezés során megadottak szerint

Anyja neve: a jelentkezés során megadottak szerint

 

A Humán-Társ Személyzeti Tanácsadó Szolgáltató Kft. a jelölt alábbi adatait továbbítja a Tungsram Operations Kft. felé:

 

Kezelt adatok:

 • név
 • anyja neve
 • születési dátum
 • email cím
 • telefonszám

 

Az adatkezelő neve, elérhetősége: Tungsram Operations Kft., 1044 Budapest, Váci út 77.

 

Az adatkezelés várható időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig / a toborzás lezárásáig.

 

A Tungsram Operations Kft. adatkezeléséről részletes információkat a Tungsram Operations Kft. Adatkezelési tájékoztató Tungsram munkaerő toborzásban résztvevők számára című tájékoztatójából kaphat.

 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. 

 

Tájékoztatás az érintett jogairól

 

Önnek, mint a szervezetünknél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van 

 1. a) kérelmezni szervezetünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 3. c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
 4. d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
 5. e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a info@humantars.hu e-mail címen.
 6. f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 7. g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg szervezetünket.

 

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely a www. tungsram.com található.

 

Készült 3 példányban: 

1.sz. pld. Érintett

2.sz. pld. Humán-Társ Személyzeti Tanácsadó Szolgáltató Kft.

3.sz. pld. Tungsram Operations Kft.

EnglishGermanHungarianKorean