Új adat vagy változás bejelentéséhez kérjük, szíveskedjen megadni adatait. (Nem kötelező minden mezőt kitölteni)
Hozzájáruló nyilatkozat

– személyes adatok kezeléséhez –

 

Jelentkezésem során önkéntesen megadott nevem és adataim alapján, mint cselekvőképes nagykorú személy (továbbiakban: „Érintett”) jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a Humán-Társ Személyzeti Tanácsadó Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 20 09 067065, adószám: 13614232-2-20) , mint adatkezelőnek (továbbiakban: „Adatkezelő”) kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Munkaerő-közvetítési célok megvalósulásáig felhasználja, kezelje, jogszabályi kötelezettség esetén illetékes hatóságoknak bejelentse, továbbítsa.

Előbbiek körében hozzájárulásom különösen az Adatkezelő alábbi

Munkaerőközvetítés

céljából

Önkéntes hozzájárulás

jogalap

A kezelt adatok: Név, születési hely, születési idő, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, bankszámlaszám

érintett adatokra körére – fajtája, jellege

 

 

vonatkozó adatkezelésére, valamint ezzel összefüggésben az Adatkezelő által létrehozott, generált információkra, adatokra

is értendő.

Jelen okirat aláírásával tudomásul veszem az alábbiakat:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22.§-ai, valamint a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem postai úton, személyesen az Adatkezelők központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve az Adatkezelő információs telefonszámán, e-mail címén.
  • Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik.

Kijelentem, hogy a jelentkezéskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Készült 1 példányban: 

 

1.sz. pld. Érintett (a nyilatkozat letölthető)

2.sz. pld. Humán-Társ Személyzeti Tanácsadó Szolgáltató Kft.

 

EnglishGermanHungarianKorean