Munkaerő-kölcsönzés alanyai

Kölcsönbeadó, kölcsönvevő, kölcsönzött munkavállaló

Az Mt. definíciójából kitűnik, hogy a munkaerő-kölcsönzés nem csupán a Munkáltató és a Munkavállaló alá-fölé rendeltségi viszonyára támaszkodik, hanem további szereplő megjelenését jelöli. A szolgáltatás nemzetgazdasági súlyát jellemzi, hogy az Mt. külön fejezetében (XVI.) foglalkozik a munkaerő-kölcsönzéssel, melyben meghatározza annak alanyait.

Kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi.

Kölcsönvevő: az a munkáltató, amelynek irányítása alatt a munkavállaló ideiglenesen munkát végez.

Kölcsönzött munkavállaló: a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, akivel szemben a kikölcsönzés alatt a munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megosztva gyakorolja.

Az egyes szereplők között különféle jogi kapcsolat figyelhető meg a munkaerő-kölcsönzés esetén. A megfelelő szemléltetés érdekében azonosítani és elválasztani kell egymástól a tipikus munkaviszonyt, a munkaerő-közvetítést és a munkaerő-kölcsönzést. Szükségszerű azért, mert a köznyelv gyakran használja a munkaerő-közvetítést a munkaerő-kölcsönzéssel szinonimaként. A tipikus munkaviszonynál (ábra) látható, hogy a munkavállaló közvetlenül a munkáltatóval létesít szerződéses jogviszonyt. A munkajogviszony szintén e felek között alakul ki munkaerő-közvetítés során is, azonban a munkavállaló alkalmazását megelőzi annak kiközvetítése a megbízó (munkáltató) felé. Ez esetben a szolgáltató bizonyos előírások betartása mellett végzi a tevékenységét, melyet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályoz. A rendelet kiterjed a munkaerő-kölcsönzésre is. Habár a két tevékenységet általában a szolgáltatók egyazon szervezet keretein belül végzik, a kölcsönzés logikája élesen elkülönül. A munkavállaló munkaszerződést a kölcsönbeadóval köt, azonban a munkavégző képességét és munkaidejét a kölcsönvevő használja fel. A munkáltatói jogok megoszlanak a kölcsönvevő és kölcsönbeadó között.

Jogviszonyok - munkaerő kölcsönzés, közvetítés