Nem

  Nem

  Nem

  Hozzájáruló nyilatkozat munkára jelentkezők számára

  – személyes adatok kezeléséhez –

   

  A kapcsolatfelvételi adatlapon feltüntetett adataimra vonakozóan

   

  kijelentem

  , hogy a Humán-Társ Személyzeti Kft.

  Cégjegyzékszám:

  20 09 067065

  Székhely:

  8800 Nagykanizsa, Törökvári utca 57.

  Telephely:

  8800 Nagykanizsa, Király utca 31/b fsz. 2.

  Adószám:

  13614232220

  Elektronikus elérhetősége:

  www.humantars.hu

  E-mail:

  info@humantars.hu

  Telefon:

  +36 93 313 295

  Fax:

  +36 93 313 295

  Törvényes képviselők:

  Gergina Szabolcs Gyula

  , mint adatkezelőnek  

  kifejezetten hozzájárulást adok 

  ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat felhasználja, kezelje, jogszabályi kötelezettség esetén illetékes hatóságoknak bejelentse, továbbítsa.

  Előbbiek körében hozzájárulásom különösen az Adatkezelő alábbi

  Munkára jelentkezők számára munkahely keresés

  céljából

  Önkéntes hozzájárulás

  jogalap

  A kezelt adatok: Személynév, lánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, állandó lakcím, ideiglenes/értesítési lakcím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím, csökkent munkaképesség, nyugdíjas státusz, gyermeket nevelő.

  érintett adatokra körére – fajtája, jellege

  személyes adatokat a munkaviszony létesítéséig, illetve maximum 6 hónap

  tárolja

  vonatkozó adatkezelésére, valamint ezzel összefüggésben az Adatkezelő által létrehozott, generált információkra, adatokra is értendő.

  Jelentkezésemmel

  tudomásul veszem

  az alábbiakat:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22.§-ai, valamint a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem postai úton, személyesen az Adatkezelők központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve az Adatkezelő információs telefonszámán, e-mail címén.
  • Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik.