Main menu
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Munkaerő-kölcsönzés

A cégek életében történő kieséseket, túlterheltségeket kompenzálni kell, ennek elérésében és megvalósításában nyújt segítséget a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása. A munkaerő – kölcsönzés előnyei partereink számára:

 • Idő és pénzmegtakarítás, azáltal hogy mi keresünk a kölcsönözni kívánt munkatársat
 • Szolgáltatásunk igénybevételével bármilyen előre nem tervezhető létszámprobléma rugalmasan kezelhető
 • Áraink alkalmazkodnak a megrendelői igényekhez
 • Átvállaljuk az adminisztratív teendőket (állományba vétel, bérterhek kifizetése, adóbevallás készítése, szabadságok elszámolása stb.) 

Ajánlatkérés munkaerő-kölcsönzésre


Munkaerő-kölcsönzés: az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi [Mt. 214.§ (1) bekezdés a) pont].

A kölcsönzési szolgáltatás számos előnyt biztosít a Kölcsönevő számára és különböző megvalósítási forma közül választhat az igénybevevő:

A munkaerő kölcsönzés kapcsolatrendszere:

A munkaerő-kölcsönzés és munkaerő közvetítés két különböző terület, melyek a Megbízó igényeihez igazodnak.


A munkaerő-kölcsönzés szolgáltatás igénybevétele során partnereink gyorsan képesek reagálni az új piaci kihívásokra, szezonális termelésbővülésük munkaerő-felvétellel történő lereagálása kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá válik.

A toborzás során partnereinknek nem kell foglalkozniuk az új munkaerő felkutatásával és előszűrésével. Cégünk az előre meghatározott kritériumok alapján mutatja be az álláskeresőket.

A toborzás során időt, pénzt, és energiát takaríthat meg. Hirdetési módszerünk több elemre épül, hogy megtaláljuk Önnek a megfelelő jelentkezőket.

A munkaerő kölcsönzés előnyei:

 • A kölcsönzött munkaerő nem számít bele a statisztikai létszámba, nem kell bérrel kompenzálni, a Kölcsönbevevő a szolgáltatásért fizet díjat
 • A toborzás megszervezése és lebonyolítása a Kölcsönbeadó feladata
 • Szezonális és projekt jellegű munkák elvégzéséhez hatékony megoldás a kölcsönzött munkaerő alkalmazása
 • Cégünk lehetőséget biztosít a kölcsönzött munkavállaló saját létszámba való átvételéhez – Try & Hire megoldás
 • Az adminisztrációs terhektől mentesül a Kölcsönbevevő (állományba vétel, adó- és járulékbefizetés, szabadságok elszámolása stb.)

A munkaerő-kölcsönzés és közvetítés nevükkel ellentétben két alapjaiban különböző foglalkoztatási módot takar.

Elsősorban a munkáltatói jog gyakorlójának személye különbözteti meg a két gyakorlatot egymástól.

Közös pont, hogy a toborzás-kiválasztás folyamatában a Tanácsadó cég is részt vesz.

Ábrán szemléltetve könnyen átláthatóak a különbségek.

Munkaerő-kölcsönzés

Munkaerő-kölcsönző és Kölcsönbevevő közti kapcsolat

 • Megbízási szerződés (munkaerő-kölcsönzési keretszerződés)
 • Munkáltatói jogkört közösen gyakorolják

Munkaerő-kölcsönző és Munkavállaló közti kapcsolat

 • Munkajogviszony
 • Munkaerő-kölcsönző veszi a munkavállalót állományba

Kölcsönbevevő és Munkavállaló közti kapcsolat

 • A Kölcsönbevevő és Kölcsönbeadó közösen minősül munkáltatónak. További részletek a Jogi háttér tartalomnál.

 

Munkaerő-közvetítés

Munkaerő-közvetítő és Megbízó közti kapcsolat

 • Megbízási szerződés toborzásra

Munkaerő-közvetítő és Munkavállaló közti kapcsolat

 • Nincs munkajogviszony
 • Megbízó veszi a munkavállalót állományba

Megbízó és Munkavállaló közti kapcsolat

 • Megbízó kerül munkajogi értelemben kapcsolatba a munkavállalóval (adott esetben nem munkaviszonyra irányuló kapcsolatba)

A Humán-Társ Személyzeti Kft. fontos értéknek tartja munkája során a törvényi szabályok betartását. Szolgáltatásaink nyújtásánál a törvényi keretek változását kiemelt figyelemmel kísérjük.

Tevékenységünkre vonatkozó hátteret a 118/2001.(VI.30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és lefolytatásának feltételeiről c. rendelet, illetve a 2012. I. tv. a Munka Törvénykönyvéről (XVI. fejezet) szabályozza.

 

Munkáltatói jog gyakorlás munkaerő-kölcsönzés esetén

 

Kölcsönvevő minősül munkáltatónak: 

 • munkavédelemre,
 • (nők, fiatal munkavállalók és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására,
 • az egészséges és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire,
 • munkavégzésre (munkavállaló rendelkezésre állása, munkáltató utasítási joga, munkával való ellátás kötelezettsége, átirányítás, kiküldetés),
 • munkaidőre, pihenőidőre és ezek nyilvántartására,
 • amennyiben a természetbeni munkabért, valamint a közvetlenül adott szociális juttatást a munkavállaló közvetlenül a kölcsönvevőtől kapja, ezek biztosítása tekintetében. 

Kölcsönbeadó minősül munkáltatónak: 

 • munkaviszony létesítésére,
 • munkaviszony megszüntetésének joga,
 • foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése, igazolások kiadása,
 • munkabér fizetése tekintetében,
 • munkabér fizetéssel kapcsolatos bevallási, járulék-fizetési kötelezettségek betartására.

A megfelelő munkaerő felkutatása során a Megbízó számára adódhatnak olyan helyzetek amikor nincs megfelelő foglalkoztatható munkaerő, vagy a hosszútávú alkalmazás előtt szeretné megismerni a munkavállalót.

 • Amennyiben a toborzás a távolabbi régiókból oldható csak meg, Cégünk Szállásolási szolgáltatást biztosít Partnerei számára
 • Új munkavállaló képességeinek megismeréséhez a hosszútávú foglalkoztatása előtt A Try & Hire megoldás nyújt megoldást

Toborzási rendszerünk a szolgáltatásokhoz igazodva több csatornára épít és biztosít potenciális jelentkezőket Partnereink számára. Büszkén mondhatjuk, hogy adatbázisunk a kiterjed, nagy létszámot tartalmaz és a Magyarország teljes területét lefedi. A folyamatosan bővülő adatbázis mellet különböző módszerekkel toborzunk.

 • Média megjelenések
 • Online hirdetések
 • Közösségi média
 • Spontán jelentkezők
 • Adatbázis