Main menu
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Munkaerő-kölcsönzés - Jogi háttér

A Humán-Társ Személyzeti Kft. fontos értéknek tartja munkája során a törvényi szabályok betartását. Szolgáltatásaink nyújtásánál a törvényi keretek változását kiemelt figyelemmel kísérjük.

Tevékenységünkre vonatkozó hátteret a 118/2001.(VI.30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és lefolytatásának feltételeiről c. rendelet, illetve a 2012. I. tv. a Munka Törvénykönyvéről (XVI. fejezet) szabályozza.

 

Munkáltatói jog gyakorlás munkaerő-kölcsönzés esetén

 

Kölcsönvevő minősül munkáltatónak: 

 • munkavédelemre,
 • (nők, fiatal munkavállalók és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására,
 • az egészséges és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire,
 • munkavégzésre (munkavállaló rendelkezésre állása, munkáltató utasítási joga, munkával való ellátás kötelezettsége, átirányítás, kiküldetés),
 • munkaidőre, pihenőidőre és ezek nyilvántartására,
 • amennyiben a természetbeni munkabért, valamint a közvetlenül adott szociális juttatást a munkavállaló közvetlenül a kölcsönvevőtől kapja, ezek biztosítása tekintetében. 

Kölcsönbeadó minősül munkáltatónak: 

 • munkaviszony létesítésére,
 • munkaviszony megszüntetésének joga,
 • foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése, igazolások kiadása,
 • munkabér fizetése tekintetében,
 • munkabér fizetéssel kapcsolatos bevallási, járulék-fizetési kötelezettségek betartására.